Ukázka naší aplikace

Whistleblowing aplikace

Vyřešíme whistleblowing za vás

Pohlídáme za vás legislativu. S naším řešením bude pro vás whistleblowing vyřešen za pár dní.

Blesková⚡

Implementace

100%

Legislativně v pořádku
Ukázka naší aplikace

Má vaše organizace více než

50 zaměstnanců?

Pak se na vás bude vztahovat zákon o ochraně oznamovatelů a budete povinni mít vnitřní oznamovací systém.

S naším řešením splníte požadavky zákona rychle, efektivně a levně.

Aplikace

Co naše aplikace umí?

Účelem naší aplikace je zajištění anonymního a jednoduchého podávání oznámení organizacím. Naše aplikace dále umožňuje spravovat již podaná oznámení, komunikovat s oznamovatelem a je rozdělena na sekce pro snazší orientaci. V neposlední řadě naše aplikace upozorňuje na lhůty, které je potřeba dodržet (např. lhůta pro vyřešení oznámení). O funkčnosti a přívětivosti Poctivé aplikace se můžete ihned sami přesvědčit. Neváhejte nás kontaktovat ohledně bližších informací. Buďte poctiví s naší aplikací.

Pokuta

Je nutné mít oznamovací systém?

Ano, od července 2023 je povinností všech organizací s více než 50 zaměstnanci mít vnitřní oznamovací systém. Pokud organizace nevyhoví požadavkům zákona, může být pokutována až do výše 1 milionu korun nebo 5% z obratu. Nebojte se, s naší aplikací splníte požadavky zákona velmi jednoduše.

Implementace

Jak probíhá zavedení systému?

01

Zvolte správce firmy

Osoba, která registruje aplikaci, bude spravovat a řídit hlavní účet.

02

Zvolte příslušnou osobu

Tato osoba bude řešit podaná oznámení. Bude prostředníkem mezi oznamovatel a správcem firmy.

03

Zveřejněte směrnici

Je nutné ve společnosti zveřejnit směrnici pro whistleblowing.

04

Zpřístupněte schránku

Přichystali jsme pro vás několik způsobů jak zpřístupnit schránku pro podaní oznámení.

Proces je velice jednoduchý a navíc jsme zde pro vás s rychlou asistencí.

Otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější otázky

Co zajímá organizaci?

Whistleblowing je proces rozkrývání nekalých praktik a protizákonného jednání v určité organizaci na základě informací od whistleblowera (oznamovatele). Whistleblowerem může být každý, kdo se dostane do styku s nekalými praktikami a protizákonným jednáním v organizaci a tyto informace oznámí příslušné osobě pověřené k přijímání těchto oznámení.

Jste soukromá společnost s více než 50 zaměstnanci? Zadavatel veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek? Tak se na vás pravděpodobně bude vztahovat zákonná úprava whistleblowingu a jste povinni zavést tzv. vnitřní oznamovací systém.

Pokud povinná osoba neumožní podat oznámení oznamovateli prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, tak jí hrozí pokuta do 1.000.000 Kč nebo 5 % z čistého obratu.

Smluvní vztah se řídí ustanovením VOP.

Užívání aplikace lze zrušit za podmínek, které jsou definovány ve VOP . Ukončení smlouvy upravuje čl. 7.3. VOP.

Jednou z nejdůležitějších podmínek zavedení vnitřního oznamovacího systému je jeho nezávislost. Musí být zcela oddělen od běžných komunikačních kanálu uvnitř organizace (např. email, schránka důvěry nebo chatovací aplikace).

Co zajímá oznamovatele?

Na stránce podání oznámení vyberte organizaci, které chcete oznámení podat uvedením unikátního kódu organizace. Rozhodněte, zda chcete na sebe zanechat kontakt nebo zůstat anonymní. Poté již jen sepište oznámení a odešlete.

Unikátní kód organizace byste vždy měli být schopni dohledat na webové stránce organizace. V případě, že zde unikátní kód nenajdete, tak by měl být dohledatelný v interních předpisech organizace vztahující se ke compliance. V případě, že ani zde nebudete mít štěstí, tak se informujte u osoby v organizaci, která by uvedenou problematiku měla mít na starosti (oddělení lidských zdrojů, přímý nadřízený, případně jednatel společnosti).

Oznámení by se mělo týkat protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, nebo přestupku. Jedná se tedy o nejzávažnější jednání, ke kterému může v organizaci docházet.

Oznámením se bude zabývat tzv. příslušná osoba. Jde o osobu, která splňuje zákonné požadavky a byla vybrána k řešení oznámení v organizaci. Příslušných osob může být v jedné organizaci i více.

Jedná se v podstatě o opatření, která by mohla organizace uplatnit proti oznamovateli v důsledku podaného oznámení. Nejčastěji se bude jednat o ukončení pracovního poměru, odvolání z místa, snížení mzdy nebo odměny atd. Oznámení lze však prostřednictvím aplikace podat zcela anonymně.

Ano, je. Oznámení lze prostřednictvím aplikace podat zcela anonymně. Identita oznamovatele je tak chráněna.

Whistleblowing v čase

 • říjen 2019

  Směrnice o whistleblowingu je na světě. Dne 23. řijna 2019 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

  prosinec 2021

  17. prosince 2021 jsou členské státy EU povinné příjmout vnitrostátní zákon a všechny povinné subjekty musí mít vnitřní oznamovací systém.

  červenec 2023

  Vnitřní oznamovací systém jsou povinny zavést všechny subjekty v ČR s více než 50 zaměstnanci, obce nad 5000 obyvatel a nebo příspěvkové organizace.

“Pokud povinná osoba neumožní podat oznámení oznamovateli prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, tak jí hrozí pokuta do 1.000.000 Kč nebo 5 % z čistého obratu.”

Ceník

Perfektní poměr cena výkon!

Měsíčně

Ročně
(Ušetřete 2 platby)

499 měsíčně
4 990 ročně

1-99 zaměstnanců

14 dní trial ZDARMA
 • Emailové notifikace
 • End-to-end šifrování
 • Neomezený počet pověřených osob
 • Hlídání termínů
 • Možnost objednat naši pověřenou osobu 1000Kč/měs
Vyzkoušet

individuálně

individuálně

200+ zaměstnanců

14 dní trial ZDARMA
 • Emailové notifikace
 • End-to-end šifrování
 • Neomezený počet řešitelů
 • Hlídání termínů
 • Řešitel za zvýhodněnou cenu
 • Možnost modulu na míru
Vyzkoušet

Napište nám

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Ve většině případů odpovídáme do 24 hodin.

Prosím vyplňte jméno.
Prosím vyplňte příjmení.
Prosím vyplňte platnou e-mailovou adresu.
Prosím vyplňte svůj telefon včetně předvolby.
Prosím vyplňte zprávu.
Musíte souhlasit před odesláním.

* Tato pole jsou povinná.